Người hâm mộ quyền anh là tôi!

Tôi đã xem bố tôi tập đấm bốc từ khi tôi còn nhỏ, và khi lớn hơn một chút cũng cùng bố tập luyện, theo thời gian, tôi trở nên vô tình thích thú với bộ môn này.

Sau khi lớn lên, đã từ bỏ một thời gian, nhưng tôi đã bắt đầu lại việc tập luyện quyền anh của mình với sự khuyến khích của bạn bè. Cho đến bây giờ tôi thực sự cảm thấy rằng quyền anh đã trở thành một phần của cuộc sống của tôi!

Comments are closed.